درباره ما


شرکت یگانه اریکه کیش(پروژه های لوکس آرامش)

شرکت یگانه اریکه کیش،سازنده پروژه های مسکونی ولوکس  آرامش در جزیره زیبای کیش به عنوان یک هلدینگ در دو بخش سرمایه گذاری و خدمات مهندسی در حوزه صنعت ساختمان کشور در جزیره زیبای کیش فعال بوده و پروژه های متعددی را از طریق مشارکت و سرمایه گذاری به بهره برداری رسانده است.

این مجموعه با توجه به نظام مدیریت سلامت خود،همواره مورد اطمینان بوده و در این مسیر دارای عملکرد موفقی بوده است.

در این راستا همواره توسعه و مشارکت در پروژه های مختلف را از اهداف و علاقمندی های خود اعلام میدارد و هر سال پروژه های مختلف را جهت سرمایه گذاری و مشارکت تعریف و تصویب مینماید.

شرکت یگانه اریکه کیش جهت توسعه فعالیت خود همکاری با سازمانها و نهادها و بخش های خصوصی را مدنظر دارد و از پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری های مناسب استقبال می نماید.